VD Administraties & Belastingzaken

VD Administraties en Belastingzaken

VD Staat voor Vertrouwen & Dienstbaar. Bij ons kunt u terecht voor al uw administraties en belastingzaken

Over VD | Administraties en Belastingzaken

Administraties

Financieel management

Belastingzaken

Contact Informatie

Contact Informatie

Hier vindt u onze contact informatie

VD administraties en belastingzaken
Baars 36
1261 PE Blaricum
M:06-23282841
Contactpersoon: Rob van Domselaar
E: rob@vd-ab.net

Read More

Belastingzaken

Voor u kunnen wij de volgende belastingaangiften verzorgen:
· Omzetbelasting
· Loonheffingen
· Inkomstenbelasting
· Vennootschapsbelasting
· Dividendbelasting
· Erf- en schenkbelasting
· Overlijdensaangifte

Wij merken hierbij nog het volgende op. Aan de hand van een ingediende aangifte stelt de Belastingdienst de aanslag vast. Meestal volgt de inspecteur de aangifte, maar hij mag daarvan afwijken. Indien u het niet mee eens bent met zo’n afwijking of correctie, dan kunnen wij voor u desgewenst een bezwaarschrift opstellen.

Financieel Management

Indien u daarvoor geen tijd heeft, of door persoonlijke omstandigheden niet meer in staat bent om uw privéfinanciën te doen, kunnen wij behulpzaam zijn. Daarnaast kunnen wij u inzicht geven over uw liquiditeitspositie en/of uw financieringsbehoefte.

Administraties

Uiteraard kunnen wij uw financiële administratie verzorgen en u desgewenst periodiek informeren omtrent uw financiële en fiscale positie. Voor uw onderneming kunnen wij de jaarrekening opstellen en de jaarlijkse (winst) belasting berekenen.
Betreft de rechtsvorm een besloten vennootschap, dan dient er ook een verkorte balans met toelichting daarop gedeponeerd te worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook deze stukken kunnen wij voor u verzorgen. Aangezien wij de beschikking hebben over een uitgebreid netwerk, kunt u bij ons ook voor andere zaken terecht.
Bijvoorbeeld indien u een accountantsverklaring nodig heeft of advies wilt hebben over uw pensioen. Verder verzorgen wij in samenwerking met een notaris de oprichting van besloten vennootschappen, waaronder de zogenaamde stamrecht B.V. Is uw B.V. overbodig geworden en wenst u deze te liquideren, dan is dat ook door ons uit te voeren.