Administraties

Uiteraard kunnen wij uw financiële administratie verzorgen en u desgewenst periodiek informeren omtrent uw financiële en fiscale positie. Voor uw onderneming kunnen wij de jaarrekening opstellen en de jaarlijkse (winst) belasting berekenen.

Betreft de rechtsvorm een besloten vennootschap, dan dient er ook een verkorte balans met toelichting daarop gedeponeerd te worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook deze stukken kunnen wij voor u verzorgen. Aangezien wij de beschikking hebben over een uitgebreid netwerk, kunt u bij ons ook voor andere zaken terecht.

Bijvoorbeeld indien u een accountantsverklaring nodig heeft of advies wilt hebben over uw pensioen. Verder verzorgen wij in samenwerking met een notaris de oprichting van besloten vennootschappen, waaronder de zogenaamde stamrecht B.V.

Is uw B.V. overbodig geworden en wenst u deze te liquideren, dan is dat ook door ons uit te voeren.