Belastingzaken

Voor u kunnen wij de volgende belastingaangiften verzorgen:

·         Omzetbelasting
·         Loonheffingen
·         Inkomstenbelasting
·         Vennootschapsbelasting
·         Dividendbelasting
·         Erf- en schenkbelasting
·         Overlijdensaangifte

Wij merken hierbij nog het volgende op.

Aan de hand van een ingediende aangifte stelt de Belastingdienst de aanslag vast. Meestal volgt de inspecteur de aangifte, maar hij mag daarvan afwijken. Indien u het niet mee eens bent met zo’n afwijking of correctie, dan kunnen wij voor u desgewenst een bezwaarschrift opstellen.